Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding

De gespreksgroep is bestemd voor volwassen nabestaanden die iemand door zelfdoding hebben verloren.

Cursusinhoud
In de gesprekken staan ervaringen, gevoelens en vragen van u en van de andere deelnemers centraal. Afhankelijk van de behoeften kan aandacht worden besteed aan thema’s zoals:

Overleven en omgaan met het verlies
Hoe praat ik over mijn verlies met anderen?
Culturele, sociale en religieuze taboes op zelfdoding
Schuldgevoelens, schaamte en vermijding
Hoe kan ik verder leven met dit verlies?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren door zelfdoding kunnen baat hebben bij het delen van hun ervaringen en gevoelens met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. U kunt herkenning, erkenning en wellicht enige troost bij elkaar vinden.

Locatie: Arkin Jacom Obrechtstraat 92

Kijk voor meer informatie en aanmelden hier:  Arkin basisGGZ

Terug naar Agenda