Gespreksgroep voor nabestaanden

ypsilon admin

De gespreksgroep is bestemd voor volwassen nabestaanden die iemand door zelfdoding hebben verloren.

Cursusinhoud
In de gesprekken staan ervaringen, gevoelens en vragen van jou en van de andere deelnemers centraal. Afhankelijk van de behoeften kan aandacht worden besteed aan thema’s zoals:

Overleven en omgaan met het verlies
Hoe praat ik over mijn verlies met anderen?
Culturele, sociale en religieuze taboes op zelfdoding
Schuldgevoelens, schaamte en vermijding
Hoe kan ik verder leven met dit verlies?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren door zelfdoding kunnen baat hebben bij het delen van hun ervaringen en gevoelens met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je kunt herkenning, erkenning en wellicht enige troost bij elkaar vinden.

De gespreksgroep vindt plaats op dinsdagmiddag van 14:30 – 16:00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voorafgaand aan de groep vindt een kennismakingsgesprek plaats.

Kijk voor meer informatie hier: Arkinbasisggz

Terug naar Agenda