Mentrum is onderdeel van Arkin. Mentrum is er voor volwassenen met langer durende, complexe psychiatrische en verslavingsproblematiek.
www.mentrum.nl
De werkgroep stelt zich tot doel het gebruik van antipsychotica in de psychiatrische praktijk te optimaliseren.
www.clozapinepluswerkgroep.nl
Verloren Jaren is de eerste film waarbij de kijker door de ogen van een ervaringsdeskundige een psychose ervaart.
www.verlorenjaren.nl
Sekszorg… voor mensen met een beperking.
www.flekszorg.nl
Vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose.
www.ypsilon.org
De stichting heeft ten doel de vereniging Ypsilon te steunen op welke wijze dan ook.
www.vriendenvanypsilon.nl
Veel informatie en handige tips om het leven van alledag een stukje makkelijker voor u te maken.
www.schizofrenie.nl
De Jellinek is de instelling voor verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam; Jellinek is onderdeel van Arkin.
www.jellinek.nl
Versterkt de positie en regie van dak- en thuisloze en sociaal kwetsbare cliënten.
www.volksbond.nl
Zet zich in voor mensen vanaf 16 jaar die vanwege psychiatrische problemen weinig in contact komen met andere mensen.
www.vriendendiensten.nl
Kunstuitleen; zorgt dat het werk van hun professionele kunstenaars mét een psychiatrische achtergrond de wereld ingaat, en dat ze inkomsten verwerven.
Voor meer informatie klik hier: Beeldend Gesproken.
De nieuwe digitale wegwijzer in de zorg helpt bij het zoeken naar een zorgloket of wijst de weg naar de juiste aanvraag.  De zorgbehoevende vindt op een laagdrempelige manier de juiste zorginformatie, zorgvormen en zorgloketten.

Zorgkompas

Sinds april 2014 organiseert het SCIP in samenwerking met Stichting Weerklank een lotgenotengroep voor stemmenhoorders.

Kijk voor meer informatie hier: Scip Lotgenotengroepen.

In het Respijthuis Amerbos in Amsterdam Noord kunnen gasten met een psychische kwetsbaarheid uitrusten en op adem komen.
Er is plaats voor 10 gasten. Hun verblijf kan variëren van enkele dagen tot twee weken.

Kijk voor meer informatie hier: Respijthuis Amerbos

Zet zich in voor mensen met psychische problemen en hun omgeving en verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland.
www.psychischegezondheid.nl
Voor klussen door en voor mensen met een psychische beperking.
www.homeserviceamsterdam.nl
Vraag om een (sport)maatje of naar vrijwilligerswerk.
www.vriendendiensten.nl
De kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben.
www.clientenbelangamsterdam.nl
Vereniging voor mensen met schizofrenie of verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.
www.anoiksis.nl
In de buurtboerderij kunnen cliënten tot rust komen of juist hun arbeidsritme hervinden door te werken in de moestuin of in de keuken of bediening van het restaurant.
www.buurtboerderij.nl
De brug tussen beleid en praktijk.
www.zorgvisie.nl
Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen.