Elke derde dinsdag van de maand organiseren wij een bijeenkomst in de Mentrum kliniek.

Ontvangst vanaf 19.30 uur
Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.
Als er een spreker is, dan is er in de -lange- pauze gelegenheid om persoonlijke vragen te stellen aan de leden van bureau- en werkgroep. Ook is er een uitgebreide brochuretafel….

Het adres van de Mentrum Kliniek:
1e Constantijn Huygensstraat 38, Amsterdam, te bereiken met:
tramlijn 1 en 11, halte Constantijn Huygensstraat
tramlijn 3 en bus 283, halte Overtoom of halte Kinkerstraat

Het programma voor de komende maanden met als thema ‘Herstel en revalidatie’ zowel voor de cliënt als de bijzondere mantelzorger:

Familievertrouwenspersoon GGZ
Myrna Seekles vertelt wat haar functie inhoudt en hoe zij familie van iemand met psychische kwetsbaarheid kan helpen. Hoever reiken haar bevoegdheden en waar loopt zij het meest tegenaan? Welke mogelijkheden zijn er om bij de instellingen dit aan de orde te stellen voor een blijvende oplossing.
Zinvol leven
May-May Meijer  vertelt over haar achtergrond en hoe zij heeft geleerd om te gaan met haar psychosen en het gebruik van medicijnen, over hoe het haar lukt om weer een zinvol leven te leiden. Zij weet op welke momenten bij haar een psychose zich kan ontwikkelen en hoe de omgeving het beste met haar om kunnen gaan in zulke perioden.
De psycholance in Amsterdam en omstreken
Mevrouw B. Greveling en de heer D. Sampimon, beide medewerkers van de ambulancedienst Amsterdam, vertellen over hun werk met de psycholance; een speciale ambulance voor vervoer van mensen met een ernstige psychiatrische stoornis eventueel gecombineerd met een somatische stoornis.
Volksbond Streetcornerwork
Volksbond Streetcornerwork zet zich in voor kwetsbare mensen. Zij werken op het gebied van veldwerk, ambulante begeleiding, wonen en dagbesteding. Welke woonmogelijkheden zijn er en hoe intensief is de begeleiding? Worden ( jonge) cliënten gestimuleerd om een opleiding te gaan volgen of naar een vorm van dagbesteding te gaan?