Markant training: ‘De Mat’ voor mantelzorgers

ypsilon admin

Training ‘De Mat’ is voor mantelzorgers van naasten met psychische problemen.

Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. Als een familielid ernstige psychische problemen krijgt, komt daardoor de omgang binnen het gezin onder druk te staan.

Er kunnen allerlei vragen opkomen zoals ‘Wat kan ik wel en niet vragen van mijn kwetsbare familielid?’, ‘hoe kan ik hem of haar het beste aanspreken?’ & ‘hoe blijf ik zelf overeind?’ Oftewel ; ‘hoe kan ik de problemen hanteren die op mijn pad komen?’. Om daar een antwoord op te geven is de Mat-training ontwikkeld. Het doel van de training is om mantelzorgers zó te versterken dat zij een veilige en effectieve samenwerking op kunnen bouwen met hun zieke familielid, maar ook met diens hulpverleners en met anderen binnen het gezin.

In 7 bijeenkomsten leert u vaardigheden als ‘aanspreken’, ‘luisteren’ en ‘grenzen aangeven’ zo toe te passen, dat het contact en de onderlinge samenwerking niet in gevaar komen, maar juist verbeteren. We gebruiken hiervoor naast de speciale mat onder andere een aantal vaste, eenduidige en gemakkelijke toepasbare

Cursusdata en tijd
De training start op 17 september 2020 in Amsterdam Centrum en bestaat uit 7 donderdagmiddagen.
Tijd: van 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Huis de Pinto, Sint Antoniebreestraat 69, 1011 HB Amsterdam

17 september
24 september
8 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden
Indien u zich wilt aanmelden voor de training(en) stuur dan een mail met uw naam en telefoonnummer naar: info@markant.org o.v.v. Mat training 17 september.

Kijk voor meer informatie hier: De Mat.

Terug naar Agenda