Startbijeenkomst Herstel en Participatie     

Op 31 mei vond de startbijeenkomst plaats van Herstel en Participatie van de Taskforce EPA Amsterdam. EPA staat voor ernstige psychiatrische aandoening. In Amsterdam betreft dit ongeveer 10.000 mensen.

‘Herstel en participatie zijn kernbegrippen voor een samenleving waarin ook mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) een volledig, volwaardig en betekenisvol leven kunnen leiden als actieve en betrokken burger.’ Zo luidt de eerste zin van het Startdocument Herstel en Participatie van de Taskforce EPA Amsterdam. In de Taskforce bundelen diverse Amsterdamse partijen hun krachten rond de thema’s herstellen van een ernstige psychiatrische aandoening en participeren in de samenleving.

De Taskforce zal 1 jaar actief zijn. Een van haar doelstellingen is 30% meer herstel voor mensen met een EPA. De komende tijd werkt zij deze doelstellingen en werkwijze verder uit.

In de startbijeenkomst maakten de leden kennis met elkaar en is het Startdocument Herstel en Participatie vastgesteld. Ook is het logo van de Taskforce gepresenteerd. Print & Pixels van Roads heeft het ontwerp voor haar rekening genomen. Roads zet zich in voor participatie van mensen met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem.
Het komende jaar kunt u de Taskforce volgen via berichtgeving op de sites van de deelnemende partijen, zoals deze site.

Heeft u vragen over Herstel en Participatie, dan kunt u contact opnemen met Leen van Leersum, voorzitter (leenvanleersum@hetnet.nl) of Nadira Rambocus, secretaris (nadira@nadirarambocus.nl).
De deelnemers aan de Taskforce zijn:
• Zilveren Kruis (opdrachtgever)
• Gemeente Amsterdam (opdrachtgever)
• Cliëntenbelang Amsterdam
• GrootMO/GGz Overleg
• Ypsilon
• Huisartsenkring Amsterdam/Almere
• Arkin
• Cordaan
• GGD Amsterdam
• GGZ InGeest
• HVO Querido
• Leger des Heils
• MoleMann Tielens
• De Regenboog Groep