Steun ons Fonds 

Stichting Ypsilon Amsterdam en Omstreken

Het fonds heeft als doel de activiteiten van Ypsilon Amsterdam te financieren, zoals het geven en organiseren van cursussen, verwenzorg en ondersteuning in de familiecontacten.

Het fonds staat op de lijst van goede doelen onder nummer: KVK 41213515 en RSIN 814076750. Het Rekeningnummer van het fonds is: NL23INGB0005900698, ten name van Stichting Ypsilon Amsterdam en Omstreken.

Post- en bezoekadres
Mauritskade 22c
1091GC Amsterdam

Doelstelling
Het doel is om naasten van familie (mantelzorgers) van mensen met een gevoeligheid voor psychoses sterker te maken en te leren omgaan met de ziekte van hun naaste. Ypsilon ondersteunt door het organiseren van activiteiten voor lotgenoten, organiseert cursussen en regelt verwendagen. Ypsilon Amsterdam zet zich actief in voor professionele, menselijke en perspectief biedende zorg op individueel, lokaal en regionaal niveau.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk Ronald Ootjers, Mirjam Dessing en Rita Loholter.

Beloning
Er vindt geen beloning plaats.

Financiële verantwoording
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor het jaarverslag 2020
Klik hier voor het jaarverslag 2019                                        
Klik hier voor het jaarverslag 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2017
Klik hier voor het jaarverslag 2016

Activiteiten 2021: Ypsilon jaarverslag 2021
Activiteiten 2020: Ypsilon jaarverslag 2020
Activiteiten 2019: Ypsilon jaarverslag 2019
Activiteiten 2018: Ypsilon jaarverslag 2018
Beleidsplan 2021-2024: Ypsilon Amsterdam