Historie Ypsilon Amsterdam en Omstreken

In het zorglandschap is Ypsilon een vereniging waar rekening mee gehouden wordt. De geschiedenis van Ypsilon gaat terug naar de vorige eeuw. Het was januari 1984 toen Ria van der Heijden een inloopmiddag voor vrouwen organiseerde in een Rotterdamse bibliotheek.
Toen bleek dat andere moeders met dezelfde problemen kampten, organiseerde ze een praatgroep bij haar thuis. Die groep werd te groot voor de huiskamer en Van der Heijden kreeg een zaaltje aangeboden van de Vincentius Vereniging, vlak bij het Centraal Station. Mensen uit het hele land bezochten die avonden; ouders, partners, kinderen en broers en zussen van mensen met schizofrenie. Ypsilon ontwikkelde zich tot een vereniging met zesduizend leden en vijftig gespreksgroepen door het hele land.

Amsterdam

Men had het in 1986 over de ‘Amsterdamse revolutie’. Patiënten mochten niet langer in grote inrichtingen worden opgeborgen en moesten integreren in de stad. De eerste groep patiënten van Santpoort werd overgeplaatst naar een leegstaande flat in de Bijlmer. Desastreus voor veel patiënten en hun familie. Het artikel in het huisblad ‘De Echo’ met telefoonnummers van Ypsilonvrijwilligers Grietje Santing en Anna Zanstra zorgde in 1986 bij beide dames wekenlang voor overbezette telefoonlijnen; allemaal familieleden van mensen die leden aan schizofrenie. De ‘derde dinsdag’ (lotgenotencontact en thema-avond) begon in die tijd. Eerst bij Grietje thuis en later bij Humanitas.
De ruimte van Humanitas werd te klein voor alle belangstellenden en na jaren in het Sarphatihuis kreeg Ypsilon een plek bij Mentrum, eerst op de 2e en later in de 1e Constantijn Huygensstraat. Maar het bleef niet alleen bij lotgenotencontact. Ook de belangen van de patiënt moesten worden behartigd.

De kwaliteit van zorg en wonen voor mensen met schizofrenie liet te wensen over, familie werd niet bij de behandeling en begeleiding betrokken. Ypsilon lobbyde bij politici, ambtenaren en wooncorporaties; klinieken werden bezocht. Hylke van Zwol werd in 2004 de eerste familievertrouwenspersoon in Amsterdam. Mede dankzij bondgenoten in de psychiatrie zoals Jules Tielens, Don Linszen en Marijke Krikke, het niet aflatende doorzettingsvermogen van alle vrijwilligers en de hardwerkende GGZ-medewerkers zijn er zowel voor de familie als de patiënt positieve veranderingen in de Amsterdamse zorg gerealiseerd.

Grietje Santing, ook een periode landelijk voorzitter, nam in augustus 2007 afscheid als voorzitter van Ypsilon Amsterdam en gaf het stokje door aan Niko Kuijper. Begin 2016 nam Bert van Raalte het voorzitterschap over. Vanaf 14 september 2020 was Ronald Ootjers voor korte tijd voorzitter. Sindsdien staat de vacature ‘Voorzitter’ open.
Ypsilon Amsterdam blijft hard nodig, met als rode draad het continueren van kwalitatief goede zorg, het aanbieden van passende woonvormen, dagbesteding en ‘leren en werken op maat’.

Scroll naar boven