De Familievertrouwenspersoon 

Wanneer u als familielid of direct betrokkene te maken krijgt met iemand die psychiatrische problemen en/of verslavingsproblemen heeft, kan dit belastend zijn en vragen oproepen over de stoornis of verslaving, de zorg en over zaken die u in de opvang en in de ondersteuning tegenkomt.
De hulpverlener beantwoordt deze vragen misschien niet altijd naar tevredenheid, of u verschilt met de hulpverlener van mening over de aanpak van de problematiek.
In dergelijke gevallen kunt u terecht bij de Familievertrouwenspersoon.

 

Wat kan de Familievertrouwenspersoon voor u betekenen?

  • U informeren over de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang.
  • Verwijzen naar instanties, lotgenotengroepen, cursussen of bijeenkomsten.
  • Een luistrend oor bieden.
  • Uw belangen behartigen door ondersteuning in gesprekken met hulpverleners of hun leidinggevenden.
  • Bemiddeling tussen u en de hulpverlener(s)
  • Adviseren bij het (desgewenst) indienen van een klacht bij de inspectie, het tuchtcollege of een andere instantie.
  • Signaleren van problematiek van familie en betrokkenen en deze onder de aandacht brengen van de zorginstellingen.
  • Signaleren van regels en werkwijzen van de zorg die problemen of knelpunten bij de familie en direct betrokkenen veroorzaken

Uw privacy is daarbij gewaarborgd. Zonder uw toestemming geeft de Familievertrouwenspersoon geen informatie door aan de cliënt of hulpverleners.

 

Aan wie biedt de Familievertrouwenspersoon hulp? 

De Familievertrouwenspersoon helpt familieleden en mantelzorgers van cliënten van Arkin en het AMC, van HVO Querido en Molenmann Tielens en GGZ-InGeest.

 

Hoe bereikt u de Familievertrouwenspersoon? 

U kunt telefonisch, per brief of via e-mail contact opnemen met één van de onderstaande Familievertrouwenspersonen

Voor HVO Querido en Molemann Tielens:

Myrna Seekles
Telefoon: 06-1130 07 62
E-mail: M.Seekles@lsfvp.nl
Postadres:
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
Maliebaan 87
3581 CG UTRECHT
Bezoekadres in overleg
06-27289845
www.lsfvp.nl

Voor Arkin en het AMC:

Olga Gorbatsjewa
Telefoon: 06-11053178
E-mail: olga.gorbatsjewa@arkin.nl

Voor GGZ-InGeest:

Myrna Seekles
Telefoon: 06-1130 07 62
E-mail: M.Seekles@lsfvp.nl