Aangescherpte dienstverlening per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 spitst de dienstverlening van de Familievertrouwenspersonen zich toe op een specifieke groep naasten. De focus ligt daarbij op ondersteuning in het kader van de Wet verplichte ggz. Zij ondersteunen naasten van mensen:

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegevenDe familievertrouwenspersoon biedt deze naasten:

= Informatie
– Advies
– Ondersteuning
– Bemiddeling
– Bijstand bij een klachtenprocedure

Ondersteuning van deze groep naasten is hard nodig, omdat zij een belangrijke rol vervullen bij het herstelproces van de patiënt in het algemeen en bij situaties waar sprake is van een crisismaatregel of zorgmachtiging in het bijzonder. Gebleken is dat naasten de familievertrouwenspersoon nog onvoldoende weten te vinden. De stichting roept daarom op om actief op de familievertrouwenspersoon te wijzen.

 

Hoe bereikt u de Familievertrouwenspersoon? 

U kunt telefonisch, per brief of via e-mail contact opnemen met één van de onderstaande Familievertrouwenspersonen

Voor GGZinGeest
Kathelijne Groffen
T 06 11261938
k.groffen@familievertrouwenspersonen.nl
W Familievertrouwenspersoon
Postadres:
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
Maliebaan 87
3581 CG UTRECHT
Bezoekadres in overleg