Mantelzorg 

Mede door Ypsilon wordt familiebelang serieus genomen en zijn de bijzondere (ggz) mantelzorgers meer in beeld.

Mantelzorgen voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose is bijzonder en doe je levenslang. De leden van Ypsilon weten dit. Door de aard van de zorgbehoefte is er geen mogelijkheid tot tijdelijke overdracht (geen respijtzorg). De uitkomsten van Rick Kwekkeboom (lector Community Care) bevestigen dit: Bijzondere mantelzorg leidt tot zwaardere belasting. Een samenvatting van dit rapport kunt u op kantoor van Ypsilon Amsterdam opvragen.

Websites:

Markant
Platform Mantelzorg Amsterdam (cliëntenbelang)
Beleid Mantelzorg in Amsterdam
MantelzorgNl
Mantelzorg & Meer