Schizofrenie en Psychose

Schizofrenie is een hersenziekte die zich meestal tegen het einde van de puberteit openbaart (soms later).
Het gedrag verandert:

  • studie of werk lukt niet meer
    “Wat is er met mijn partner aan de hand. Zijn gedrag houdt me dag en nacht bezig.”Een bezorgde echtgenote
  • ’s nachts leven en overdag slapen
  • niet luisteren, niet aanspreekaar zijn
  • zich steeds meer afsluiten
  • angstig of in de war zijn
  • stemmen horen
  • last hebben van waandenkbeelden
  • zichzelf en de omgeving verwaarlozen
“Wat doet m’n zoon vreemd. ’s Nachts spookt hij door het huis en overdag slaapt hij de hele dag.”Een bezorgde vader

Deze gedragsveranderingen kunnen de voorbode zijn van een psychose. Een psychose is een toestand waarin men in de war is, soms stemmen hoort en/of waanbeelden heeft. Een psychose kan enige weken of maanden duren. Sommigen zijn maar een keer psychotisch, anderen hebben er regelmatig last van. Men spreekt van schizofrenie als de psychose regelmatig terugkeert en er in de tussenliggende perioden negatieve symptomen optreden, zoals concentratiestoornissen, passiviteit, zich afzonderen en moeilijk contact maken.

Ypsilon kan hierbij helpen.