Zie ook Rouwzorg Amsterdam voor meer informatie.

Achterblijven na een zelfdoding

Een geliefde verliezen heeft een grote impact op een mensenleven. Wanneer het verlies door zelfdoding plaatsvindt, kan deze impact nog groter zijn. Nabestaanden kunnen achterblijven met gevoelens van onmacht en vragen waar ze geen antwoord meer op kunnen krijgen.
Voor alle directbetrokkenen, heeft zefldoding ingrijpende emotionele gevolgen. Zij vinden vaak weinig weerklank en woorden schieten te kort om het verlies en de schok te beschrijven. Dit maakt het voor nabestaanden extra moeilijk om er met andere personen in hun omgeving over te praten.

Verliesverwerking

De ervaring leert dat het goed kan zijn met lotgenoten te praten. Nabestaanden kunnen er baat bij hebben om hun gevoelens en ervaringen te delen met personen die hetzelfde hebben meegemaakt. Vandaar dat er regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd voor en door nabestaanden van zelfdoding.

Rouw na zelfdoding 

In Amsterdam en omstreken vinden per jaar ongeveer 80 tot 90 zelfdodingen plaats. Onder hen velen die leden aan een psychiatrisch ziektebeeld. Opvang en begeleiding van degenen die achterbleven werd tot 1 januari 2011, binnen Ypsilon, 17 jaar lang geboden door Jannie Schuit en Vellah Colcher, twee moeders die hun kind door zelfdoding verloren.

Deze steun is in Amsterdam thans overgenomen door twee instanties, Prezens en Arkin Preventie Volwassenen. Zij organiseren bijeenkomsten waar nabestaanden met elkaar kunnen praten over hun verlies en ervaringen.

Voor informatie en aanmeldingen:

Prezens
Zeven groepsbijeenkomsten van 2 uur.
Aantal deelnemers: 7 – 12.
Hier kunt u terecht voor de Algemene site van Prezens
Voor directe informatie over de bijeenkomsten kunt u hier klikken.
Prezens, secretariaat Amsterdam
telefoon: 020-7886333
e-mail: preventie@prezens.nl
Prezens, secretariaat Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem e.o.
telefoon: 020-5187640
e-mail: infopreventie@prezens.nl

Arkin Preventie Volwassenen
Gespreksgroep voor volwassenen die een dierbare hebben verloren door zelfdoding. U praat, in groepen van maximaal 12 mensen, over uw ervaringen met deskundige begeleiders. In de gesprekken staan ervaringen, gevoelens en vragen van deelnemers centraal. Afhankelijk van de behoeften kan aandacht worden besteed aan thema’s zoals: overleven en omgaan met het verlies, schuldgevoelens, schaamte en vermijding, culturele-, sociale- en religieuze taboes op zelfdoding. De gespreksgroep komt het hele jaar door maandelijks één keer 1,5 uur bij elkaar. Het is een open groep: elke bijeenkomst zijn nieuwe deelnemers welkom. Op de dinsdagmiddag van 14:30-16:00 uur. U kunt elke maand instromen. Er zijn geen kosten aan verbonden. U heeft geen verwijzing nodig. Voorafgaand aan deelname vindt een kennismakingsgesprek plaats. De bijeenkomsten zijn in Amsterdam West. Aanmelden of meer informatie:
Şebnem Çim, telefoonnummer:  020-5901330
Arkin Preventie