Verslagen 3e dinsdag
18 februari 2020 Wet Verplichte GGZ
19 december 2019 Volksbond en Streetcornerwork
19 november 2019 Medium Care

Presentaties
Presentatie WvGGZ van 18 februari 2020

Rapport klankbordgroep Cliëntenbelang Amsterdam 2018:  Verward en onbegrepen

Professor Jean-Paul Selten over autisme en psychose (19 december 2017): AutismePsychoseYpsilon.

Centrum voor Cliëntervaringen: onderzoek ‘Goede zorg bij crisis’ (2017): Het belang van contact

De presentatie van Prof. Dr. Wiepke Cahn: Somatiek en Psychiatrie (21 februari 2017). Zie ook het interview met Wiepke Cahn over Lichaam en Geest.

Lisette van Doorne vertelde 21 maart 2017 over beschermingsbewind, mentorschap, curatele en testamentaire bewindvoering.
Haar presentatie staat hier: Nu voor Late

De lezing van Saskia Palmen, gehouden tijdens de themabijeenkomst ‘Meer begrip…Meer rust’, d.d. 11 december 2015, is op de website www.zorgenzelfdoding.nl te lezen: Meer begrip…Meer rust.

19 mei 2015 vertelde Dr. Saskia Palmen, psychiater in het UMC Utrecht en klinisch coördinator van de Nederlandse HersenBank-Psy, over ‘De bevindingen van het hersenonderzoek’. haar presentatie staat hier: Hersenbank.