Ondersteuning voor familie en naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen
Persoonlijk advies en coaching voor familie en naastbetrokkenen. Per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek krijgt u informatie en advies over uw situatie. Telefoonnummer: 020- 590 1330. Voorlichting groepsvoorlichting over vragen, tips en ondersteuningsmogelijkheden voor familie en naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen.

Cursussen
Familie en naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen wisselen ervaringen uit met lotgenoten in een gespreksgroep.
Gespreksgroep ‘Een psychisch zieke ouder? En hoe gaat het met u?’ voor volwassenen die opgegroeid zijn met een psychisch zieke en/of verslaafde ouder. En Gespreksgroep voor ‘Nabestaanden na zelfdoding’ Nabestaanden, die een dierbare hebben verloren door zelfdoding, wisselen ervaringen uit met lotgenoten.
Kijk voor meer informatie hier: Cursussen voor familie en naasten en hier: Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding.

Online zelfhulp mijnihelp: een pagina speciaal voor familie en naastbetrokkenen met informatie, ervaringsverhalen, zelftesten en online zelfhulpcursussen; zoals de zelfhulpcursus ‘Hoe gaat het met U? voor iedereen die zich betrokken voelt bij iemand met psychische problemen en die wil leren een goede balans te houden. Of de zelfhulpcursus ‘Als de zorg te zwaar is’ wanneer de zorg voor een psychisch zieke naaste uit de hand loopt.