Boeken lenen is gratis

‘Tegenwoordig is kritiek op de DSM-5 tamelijk breed geaccepteerd. Iedereen heeft intussen wel begrepen hoe de DSM-methodiek kan leiden tot overbehandeling’
– De DSM-5 voorbij


‘Mensen met een ernstige psychiatrische ziekte willen niet altijd die hulp die onontbeerlijk is’
Bemoeizorg

Ook de boeken ‘Bijzondere Mantelzorg’ (auteur o.a. Rick Kwekkeboom), ‘Praten met Psychose’ (Jules Tielens) en ‘Loden Last’ (Bram bakker en Bram Hulzebos) ontbreken niet.
U heeft belangstelling? Op kantoor van Ypsilon Amsterdam wachten boeken op nieuwsgierige lezers.
Wel graag van tevoren bellen (020 4700474 – ma t/m do 13:30 tot 16:00 uur).

Bekijk de lijst met andere aanwezige boeken in de bibliotheek van Ypsilon Amsterdam:  Boekenlijst Ypsilon Amsterdam