Steun ons Fonds 

Stichting Vrienden van Ypsilon Amsterdam en Omstreken

Het fonds heeft als doel de afdeling Ypsilon Amsterdam financieel te steunen in haar veelomvattend werk zoals het geven en organiseren van cursussen, verwenzorg en ondersteuning in de familiecontacten.

Het fonds staat op de lijst van goede doelen onder nummer: KVK 41215323 en RSIN 805187480. Het Rekeningnummer van het fonds is:
NL92INGB0004475593, ten name van Stichting Vrienden van Ypsilon Amsterdam en Omstreken.

Post- en bezoekadres
Mauritskade 22c
1091GC Amsterdam

Doelstelling
Financieel steunen van de stichting Ypsilon Amsterdam om naasten van familie van mensen met een gevoeligheid voor psychoses te ondersteunen in haar veel omvattende werk (o.a. cursussen, verwenzorg, activiteiten voor lotgenoten, acties ter verkrijging van goede zorg voor de zieke naasten).

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie leden, namelijk Ronald Ootjers, Mirjam Dessing en Rita Loholter.

Beloning
Er vindt geen beloning plaats.

Financiële verantwoording
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor het jaarverslag 2020
Klik hier voor het jaarverslag 2019
Klik hier voor het jaarverslag 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2017
Klik hier voor het jaarverslag 2016