Wonen als iedere Amsterdammer – Woon Oases

Kraaipan Oase Amsterdam, de Straat

Maatwerk
‘Ik sprak vandaag met Niko Kuijper, een bevlogen Ypsilonman in Amsterdam, die naar goed Ypsilonvoorbeeld, zelf een woonproject aan het opzetten is, samen met een woningcorporatie. In navolging van onder andere het fameuze Acomplex en De Zeeuwse Gronden. Allemaal prachtige, gedreven woonprojecten door en met Ypsilonleden. Zelf bedacht en uitgevoerd. Daar werd ik warm van!‘, tipt Jules Tielens in YN van april 2007. Bijna zeven jaar later is de Kraaipan Oase in Amsterdam Oost een feit.

Tijdens de opening op 7 februari 2013 feliciteert Bert Stavenuiter Amsterdam met deze mooie woonvorm, hij noemt het een paradijs in Amsterdam Oost. Bert roemt de vastberadenheid van de ouders, de uren die mensen van Ypsilon staken in het praten met de gemeente en de deelraden, in het maken van afspraken over de zorg. De eerste bewoner kreeg in 2008 een sleutel, daarna kwamen er geleidelijk een twintigtal woningen in of nabij de Kraaipanstraat bij. In 2013 werden de tien woningen en de gemeenschappelijke ruimte in het voormalige schoolgebouw opgeleverd. De Stichting Kraaipan Oase, die is opgezet door de Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam,  beheert de ontmoetingsruimte en begeleidt de activiteiten.

Kraaipanoase Amsterdam Gemeenschappelijke Ruimte

Gemeenschappelijke Ruimte Kraaipanoase

Niko Kuijper: ‘Het mooiste is als de toekomstige bewoners kunnen kiezen voor een buurt waarin zij zich prettig voelen’. Begin 2016 start hij als voorzitter van de stichting een nieuwe woongroep met Ypsilonvrijwilligers; met als doel ‘stabiele en geschikte huisvesting regelen voor mensen met psychose, zodat de woonomgeving zo weinig mogelijk stressvol is en een psychose niet tot uiting komt’. Bewoners krijgen zo de ruimte om onder goede woonomstandigheden hun talenten en kwaliteiten te ontdekken. Sommige zullen permanent ondersteuning van professionele zorg nodig hebben, anderen redden het zelfstandig met hulp van informele zorg van familie, vrienden en andere bewoners. De bewoners als groep stimuleren elkaar. Eind 2016  waren de eerste gesprekken met een woningcorporatie voor een nieuw woonproject in Amsterdam Slotervaart. Dertig woningen en een gemeenschappelijke ruimte, ook hier, in de Staalman Oase, woont men straks zelfstandig met hulp voor zover nodig en geïndiceerd.

Naar verwachting kunnen de eerste woningen in 2019 worden aangeboden. De ontmoetingsruimte komt in de herfst van 2020 beschikbaar.  De Stichting Staalman Oase beheert de ontmoetingsruimte met de daarbij behorende activiteiten.  Dit volgens het Kraaipan Oase model.

Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam

 • Heeft een overkoepelende functie in relatie tot de woonstichtingen die bij de projecten betrokken zijn
 • Treedt op als intermediair huurder tussen wooncorporaties en bewoners van een woonstichting
 • Ondersteunt nieuwe woongroepen in hun oprichtingsfase
 • Bewaakt de kwaliteit van het wonen volgens de inhoudelijke doelstellingen en oorspronkelijke visie
 • Is ervaringsdeskundige en aanspreekpunt voor gemeente en corporaties waar het woon initiatieven betreft.

Stichting ‘–—‘oase

 • Zorgt voor stimulering van de onderlinge sociale verbanden van de woongroep
 • Bewaakt een goede inzet van de professionele begeleiding
 • Onderhoudt contacten met instanties en mensen in de buurt ter verbetering van de positie van de woongroep
 • Werving en selectie van bewoners
 • Beheert de ontmoetingsruimte
 • Verzorgt een activiteiten programma

Jaarverslag 2019 Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam: 2019 Jaarverslag
Jaarverslag 2018 Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam: 2018 Jaarverslag
Jaarverslag 2017 Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam: 2017 Jaarverslag

Werving en selectie
De werving en selectie van de bewoners verloopt via de stichtingen, respectievelijk Kraaipan Oase en Staalman Oase. De Kraaipan Oase is compleet, het heeft geen zin om wachtenden op een lijst te zetten, huurders huren voor onbepaalde tijd. Voor de Staalman Oase is de wachtlijst vol. Er kunnen geen nieuwe aanmeldingen meer worden gedaan. Voor nadere informatie over de Kraaipan Oase kunt u mailen naar mvdootingh@planet.nl. Voor vragen over de Staalman Oase kunt u mailen naar staalmanoase@gmail.com of info@marinavanderheiden.nl.

 

 

 

Informatie Staalman Oase

Volg de Kraaipan Oase ook op Facebook!