Tien voorwaarden voor goede zorg

Tien voorwaarden voor een goede medische en maatschappelijke zorg aan mensen met verhoogde gevoeligheid voor psychose

De voorwaarden zijn in overleg met Cliëntenbelang Amsterdam en Ypsilon Amsterdam tot stand gekomen.

  1. Betrek familieleden, mantelzorgers en naastbetrokkenen bij de behandeling en begeleiding; in principe in overleg met de patiënt.
  2. Zorg, ook na het ontslag uit de kliniek, voor continuïteit van de ambulante zorg; geen ontslag zonder een signaleringsplan en afspraken op schrift. Aandacht voor dubbele diagnose.
  3. Geef goede voorlichting over de medicatie, het gebruik ervan en mogelijke alternatieven; begeleiding in goed overleg. De voorgeschreven medicatie aanbieden in de door de patiënt gewenste vorm; tabletten of depôt. Realiseren van gastvrije en gezellige (brunch)poli’s binnen de eigen locatie – eventueel met ervaringsdeskundige vrijwilligers – om medicatietrouw te bevorderen.
  4. Continueer de aandacht voor de lichamelijke gezondheid: jaarlijkse medische screening op hart- en vaataandoeningen, suikerziekte en gewicht; halfjaarlijkse tandartsbehandeling en bevorderen van fitnessactiviteiten.
  5. Zorg voor een individueel passende woonvorm met moderne voorzieningen in een omgeving waar veiligheid en menswaardigheid gewaarborgd zijn
  6. Ondersteuning in zelfzorg, huishouding en inkomensbeheer via behandel – en begeleidingsplan (inclusief W.A.- en ziektekostenverzekering).
  7. Bied in het kader van rehabilitatie van – en het begeleiden naar – gestructureerde dagbesteding, werk of studie aan; eventueel inclusief vervoer als dit voor deelname noodzakelijk blijkt. Verruim de openstelling van de DAC’s zodanig dat ‘de keten van lege zondagen’ doorbroken wordt.
  8. Bied psycho-educatie, Libermanmodules en cognitieve gedragstherapie ter ondersteuning van het maatschappelijk functioneren aan.
  9. Besteed aandacht aan levensvragen, depressie, suïcidale gedachten en het gemis aan zingeving; eventueel door een geestelijk verzorger.
  10. Ontwikkel en onderhoud sociale contacten en relaties, zoek mogelijkheden voor vakantie uit.

Scroll naar boven