Wonen als iedere Amsterdammer – Woon Oases

Maatwerk
De Kraaipan- en Staalman Oase zijn ambulante woonvoorzieningen voor mensen met een kwetsbaarheid voor psychose. De woonvoorzieningen zijn ontwikkeld door familie die deze ook bestuurt en deels zelf belast is met de uitvoering.

Wonen Ypsilon Amsterdam
De stichting Wonen Ypsilon Amsterdam treedt op als intermediair verhuurder. De partners bij het uitvoeren van de werkzaamheden zijn: Cordaan, Ymere, De Alliantie, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot, Gemeente Amsterdam, Stichting Ypsilon Amsterdam en andere. Verhuur is het middel. Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam heeft als doel het opkomen voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Zij wil continuïteit creëren, herstel bevorderen waar mogelijk en terugval voorkomen, dit geheel in lijn met het gedachtegoed van MIND Ypsilon.

Kraaipan Oase

Boven de gemeenschappelijke ruimte aan de Kraaipanstraat 58 in Amsterdam-Oost zijn tien woningen, de overige 25 woningen bevinden zich op loopafstand van de gemeenschappelijke ruimte.

Daarnaast maken ook drie à vier buurtbewoners (die geen woning van de Kraaipan Oase hebben) als gast gebruik van wat er in en vanuit de gemeenschappelijke ruimte wordt aangeboden. Zij kunnen worden begeleid door het team persoonlijke begeleiding van de Kraaipan Oase. Hiermee vervult de Kraaipan Oase ook een wijkfunctie.

Amsterdam - Kraaipan(school) in de Kraaipanstraat
Amsterdam – Kraaipan(school) in de Kraaipanstraat

De sociale contacten en activiteiten dragen bij aan het herstel en welzijn van de bewoners. Dit blijkt onder andere uit de sterke daling van het aantal opnames in psychiatrische instellingen van mensen die in de Kraaipan Oase wonen.

Klik hier voor een nadere kennismaking met de Kraaipan Oase.

Klik hier voor een filmpje van H.A. Vuong, studente aan de Hogeschool van Amsterdam, over haar onderzoek medio 2020 naar geclusterde woonvormen voor mensen met behoefte aan langdurige zorg i.s.m. de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties. Hierin ook uitgebreid aandacht voor de Kraaipan Oase.

Staalman Oase

Eind 2016 waren de eerste gesprekken met een woningcorporatie voor een nieuw woonproject in Amsterdam Slotervaart. Dertig woningen en een gemeenschappelijke ruimte, ook hier, in de Staalman Oase, woont men zelfstandig met hulp voor zover nodig en geïndiceerd. De laatste woning is begin 2022 geleverd.

Staalmanpleinbuurt
Staalmanpleinbuurt

Zestien woningen zijn gelegen in twee keer acht hoekwoningen en de rest verspreid in de buurt van het Staalmanplein. Het eenjarig bestaan van de gemeenschappelijke ruimte werd in november 2022 samen met bewoners en familieleden gevierd.

Bewoners
De vijfenzestig bewoners van beide oases en de drie tot vijf gasten hebben allemaal een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Verder zijn de onderlinge verschillen net zo groot als bij iedereen: verschillende leeftijden en culturen, mannen, vrouwen, verschillende opleidingsniveaus, mogelijkheden, etc. Sommigen werken, studeren of hebben dagbesteding, anderen hebben een uitkering. Een aantal van hen doet vrijwilligerswerk.

Familie
Veel familieleden leveren een actieve bijdrage aan alles wat er in de oases gebeurt. Deze contacten en activiteiten dragen bij aan het herstel en welzijn van de bewoners. Voor bewoners die zelf helemaal geen familie meer hebben of familie waar geen contact meer mee is, kan de familie van andere bewoners een heel belangrijke rol spelen.

Wonen als iedere Amsterdammer

Zoals de oprichter van de oases, Niko Kuijper († 2019) zei: ‘Het mooiste is als de toekomstige bewoners kunnen kiezen voor een buurt waarin zij zich prettig voelen. Wonen als iedere Amsterdammer, bewoners krijgen via de oases de ruimte om onder goede woonomstandigheden hun talenten en kwaliteiten te ontdekken. Sommige zullen permanent ondersteuning van professionele zorg nodig hebben, anderen redden het zelfstandig met hulp van informele zorg van familie, vrienden en andere bewoners. De bewoners als groep stimuleren elkaar’.

Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam

Ondersteunt nieuwe woongroepen in hun oprichtingsfase

Treedt op als intermediair huurder tussen wooncorporaties en bewoners van een woonstichting

Bewaakt de kwaliteit van het wonen volgens de inhoudelijke doelstellingen en oorspronkelijke visie

Is ervaringsdeskundige en aanspreekpunt voor gemeente en corporaties waar het woon initiatieven betreft

De Stichtingen Kraaipan- en Staalman Oase

Stimuleren de onderlinge sociale relaties van de woonvoorziening

Contracteren een zorgaanbieder voor de inzet van professionele persoonlijke begeleiding

Sturen de community coördinator aan

Onderhouden contacten met instanties en mensen in de buurt ter verbetering van de positie van de woonvoorziening

Verzorgen de werving en selectie van bewoners

Beheren de ontmoetingsruimte

Ontwikkelen een activiteitenprogramma

Jaarverslag 2023 Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam: 2023 Jaarverslag    Financieel verslag
Jaarverslag 2022 Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam: 2022 Jaarverslag    Financieel verslag

Werving en selectie
De werving en selectie van de bewoners verloopt via de stichtingen, respectievelijk Kraaipan Oase en Staalman Oase.
Voor nadere informatie over de Kraaipan Oase kunt u mailen naar dootingh@doothingh.com
Voor vragen over de Staalman Oase kunt u mailen naar staalmanoase@gmail.com.

Logo staalman oase
Scroll naar boven