Familievertrouwenspersonen

Dienstverlening Familievertrouwenspersonen

De dienstverlening van de Familievertrouwenspersonen spitst zich bij GGZinGeest en UMC Amsterdam toe op een specifieke groep naasten. De focus ligt daarbij op ondersteuning in het kader van de Wet verplichte ggz.
Zij ondersteunen naasten van mensen:

die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel

voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid

die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Bij Arkin en HVO Querido kan de familievertrouwenspersoon ook ingeschakeld worden bij vrijwillige zorg.
De familievertrouwenspersoon biedt deze naasten:

Informatie

Advies

Ondersteuning

Bemiddeling

Bijstand bij een klachtenprocedure

Hoe bereik je de Familievertrouwenspersoon?

Je kunt telefonisch, per brief of via e-mail contact opnemen met één van de onderstaande Familievertrouwenspersonen

Voor GGZinGeest
Kathelijne Groffen
Telefoon: 06-11261938
email: k.groffen@familievertrouwenspersonen.nl
Website: Familievertrouwenspersoon voor GGZinGeest

Voor Arkin en het UMC Amsterdam:

email: O.Khaiboulov@familievertrouwenspersonen.nl
Telefoon: 06 11053178
Website: Familievertrouwenspersoon Arkin

Meer informatie is te vinden op de algemene website van De landelijke stichting Familievertrouwenspersonen

Postadres:
Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
Maliebaan 87
3581 CG UTRECHT
Bezoekadres in overleg

Scroll naar boven