Presentaties, onderzoeken en verslagen 3e dinsdag

Verslagen 3e dinsdag
16 mei 2023 Autisme krijgt kleur
28 februari 2023 Bipolaire stemmingsstoornissen
15 november 2022 Borderline en PS
17 mei 2022 Verslaving en Psychose
18 februari 2020 Wet Verplichte GGZ
19 december 2019 Volksbond en Streetcornerwork
19 november 2019 Medium Care

Presentaties

Wonen in de wijk met een ernstige psychische aandoening. Onderzoek 2018-2023 naar herstel en ondersteuning van
Amsterdammers met een EPA en hun naasten.
Veiligheid en Zorg – eindverslag 2023
Presentatie WvGGZ van 18 februari 2020
Rapport klankbordgroep Cliëntenbelang Amsterdam 2018: Verward en onbegrepen

Professor Jean-Paul Selten over autisme en psychose (19 december 2017): AutismePsychoseYpsilon.

Centrum voor Cliëntervaringen: onderzoek ‘Goede zorg bij crisis’ (2017): Het belang van contact

De presentatie van Prof. Dr. Wiepke Cahn: Somatiek en Psychiatrie (21 februari 2017). Zie ook het interview met Wiepke Cahn over Lichaam en Geest.

De lezing van Saskia Palmen, gehouden tijdens de themabijeenkomst ‘Meer begrip…Meer rust’, d.d. 11 december 2015, is op de website www.zorgenzelfdoding.nl te lezen: Meer begrip…Meer rust.

19 mei 2015 vertelde Dr. Saskia Palmen, psychiater in het UMC Utrecht en klinisch coördinator van de Nederlandse HersenBank-Psy, over ‘De bevindingen van het hersenonderzoek’. haar presentatie staat hier: Hersenbank.

Scroll naar boven