Voor Nabestaanden

Zie ook Rouwzorg Amsterdam voor meer informatie.

Achterblijven na een zelfdoding

Een geliefde verliezen heeft een grote impact op een mensenleven. Wanneer het verlies door zelfdoding plaatsvindt, kan deze impact nog groter zijn. Nabestaanden kunnen achterblijven met gevoelens van onmacht en vragen waar ze geen antwoord meer op kunnen krijgen.
Voor alle directbetrokkenen, heeft zelfdoding ingrijpende emotionele gevolgen. Zij vinden vaak weinig weerklank en woorden schieten te kort om het verlies en de schok te beschrijven. Dit maakt het voor nabestaanden extra moeilijk om er met andere personen in hun omgeving over te praten.

Verliesverwerking

De ervaring leert dat het goed kan zijn met lotgenoten te praten. Nabestaanden kunnen er baat bij hebben om hun gevoelens en ervaringen te delen met personen die hetzelfde hebben meegemaakt. Vandaar dat er regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd voor en door nabestaanden van zelfdoding.

Rouw na zelfdoding

In Amsterdam en omstreken vinden per jaar ongeveer 80 tot 90 zelfdodingen plaats. Onder hen velen die leden aan een psychiatrisch ziektebeeld. Arkin Preventie Volwassenen organiseert bijeenkomsten voor volwassen nabestaanden die iemand door zelfdoding hebben verloren.

Scroll naar boven